Regler for Texas hold’em no limit turneringsspill

november 12, 2018

Regler for Texas hold’em no limit turneringsspill

Spill: Variant av poker

Type spill: Turneringsspill

Buy-in: Det du betaler for å få det antall chips du skal starte med i en turnering

Rebuy-turnering: Alle spillere har mulighet i et begrenset tidsrom (f.eks. 1 time f.o.m. spillet begynner) for å kjøpe likt antall chips som de fikk ved buy-in. Dette er noe en kan gjøre om en enten er tom eller har et visst antall chips, som regel om en har mindre enn det en fikk ved buy-in. Noen turneringer har begrensninger i antall rebuy (kanskje hovedsakelig live-turneringer), mens i de fleste online-turneringene kan du ta hvor mange du vil.

Add-on: Alle spillere (uansett størrelse på stack) får mulighet for å kjøpe et x antall chips ved endt rebuy-periode.

Freezeout-turnering: En turnering hvor det ikke tilbys rebuy eller add-on. Taper du alle chipsene dine, på et hvilket som helst tidspunkt i spillet, vil du være slått ut.

Antall spillere pr. bord: 2 til 10

Rangering av hender:

Kort på hånd: 2

Kort på bordet: 5 (kort alle spillerne kan bruke)

Målsetning: Lage best mulig 5-korts kombinasjon


Forklaring av spillets ulike faser

Det aller første som gjøres er å plassere small-blind og big-blind. De som MÅ gjøre dette er spillerne til venstre for den som deler. Beløpet de må legge er styrt av regelverket og tid. Et eksempel kan være at blindene blir satt til å begynne på 100-200. Det vil si at small-blinden MÅ legge 100 og big-blinden MÅ legge 200 før kortene deles ut. Dette beløpet vil øke etterhvert som tiden går. Det kan f.eks. være at blindene går opp hvert 15. minutt. Økningen kan fremstå som følger: 100-200, 200-400, 300-600, 400-800, 600-1200 osv… Hvordan økningen av blindene er, kan variere litt fra ulike pokersider.

Årsaken til at det er blinder i Texas holde`em er at ikke spillet skal dra ut i all evighet, samtidig som hver runde alltid har en verdi for de spillerne som ikke kaster seg.

Under ser du en situasjon som illustrerer det som er forklart over:

Regler for Texas hold'em no limit turneringsspillNB! Spillet forskyves en spiller med klokken for hver nye runde!

Runden starter med Howard som dealer, Carlos som small-blind, Chris som big-blind. Alle får utdelt to kort hver, hvor kun den som får kortene kan se dem.

Den spilleren som snakker først er den som sitter til venstre for big-blinden. Denne spilleren har tre valg: Fold, call eller raise. Ved call må spilleren legge det samme beløpet som big-blinden er. I dette tilfellet 200. Ved raise må det raises minimum 1xbig-blind. I dette tilfellet minimum totalt
400.

Videre har alle spillerne de samme valgene. Men har det blitt raiset i en posisjon før dem, kan de velge å re-raise.

Har en spiller callet eller raiset for så å bli re-raiset, vil valget være fold, call eller en re-raise av re-raisen. Folder du deg, vil chipsene som er lagt ut være tapt og tilhøre potten.

Når blindene skal avgjøre hva de ønsker å gjøre, kan de telle med chipsene de allerede har lagt ut som blind. Eksempel kan være om ingen spillere har valgt å raise men kun calle, vil det koste 100 for small-blind å være med. Big-blind har da mulighet for å checke, siden han allerede har lagt ut 200, som det koster å calle.

Flop

Under ser du et eksempel på en flop:

Regler for Texas hold'em no limit turneringsspillNår første budrunde er over, legges floppen ut. Dette er tre kort som blir lagt ut på midten av bordet som alle spillere kan bruke for å lage best mulig femkorts-kombinasjon. Første spiller som snakker er den som sitter til venstre for dealer, i vårt eksempel Carlos.

Turn

Under ser du et eksempel på en turn:

Regler-for-Texas-holdem-no-limit-turneringsspillEtter budrunden med floppen, legges et fjerde kort på bordet. Dette kalles turnen. Denne runden blir spilt identisk som den foregående. Som du ser er det nå fire felles- kort på bordet som alle kan bruke sammen med sine to kort på hånd for å lage den beste femkorts-kombinasjonen.

River

Under ser du et eksempel på river:

Regler-for-Texas-holdem-no-limit-turneringsspillDette er den siste budrunden. Som vanlig starter den første spilleren som sitter til venstre for dealer. Budrunden fungerer likt som i eksemplene over. Som du ser er det nå fem felles kort på bordet som alle kan bruke, sammen med sine to kort på hånd for å lage den beste femkorts-kombinasjonen.

Showdown

Under ser du et eksempel på showdown:

Regler-for-Texas-holdem-no-limit-turneringsspill
Som du ser endte denne runden med at Scotty brukte esset, kongen og knekten på bordet kombinert med sin dame og tier for å lage en straight. Dewey endte til slutt opp med to par. Han koblet esset på bordet med esset på hånd (ett par), og knekten på bordet med knekten på hånd (to par). Siden en alltid skal bruke fem kort i Texas hold`em bruker han kongen som sitt femte kort (kicker).