PokerOrdliste

november 6, 2018

PokerOrdliste

PokerOrdliste

Aces up:

Par i ess med et annet par. Eks.: A-A-9-9-3

Ace High:

En hånd som inneholder ess

Action:

En spillers tur til å handle

Add-on:

Alle spillere får sjanse til å kjøpe nye chips når «rebuy» rundene er over

Advertise:

Utføre en bløff for å tape den, målet er å gi andre spillere feil informasjon om din spillestil

Ajax:

AJ på hånd

Alligator blod:

Spiller godt under press

All-in:

By alle sine chips

American Airlines:

To ess på hånd

Ante:

En sum alle spillere som vil være med må legge i potten

Backdoor:

At man har fått sin hånd p.g.a. de to siste kortene

Bad beat:

Å tape med en veldig sterk hånd, ofte på turn eller river

Bankrole:

Antall penger man har tenkt å spille for

Base deal:

Å dele kort fra undersiden av kortstokken istedenfor ovenfra.En måte å jukse på.

Beer hand:

Ha 7 2 på hånd. Den dårligste hånd man kan ha utdelt i Texas hold’em

Belly Buster:

Å prøve å få straigth når man trenger en i «hullet»

Berry patch:

Et enkelt spill, med mange dårlige spillere

Bicycle:

Straight a-5

Big blind:

Spilleren som sitter to plasser til venstre for dealer. Denne spilleren er tvunget til å legge et forutbestemt antall chips før kortene deles ut.Denne posisjonen forskyves ett hakk til venstre etter hvert spill.

Big Lick:

6 9 i ulik sort på hånd

Big slick:

Ha AK på hånd

Big slick in a suit:

Ha AK i samme sort på hånd

Blank:

Et dårlig kort som ikke påvirker spillet.

Blinds:

Tvunget bud før kortene deles ut. Vanligvis de to spillerene som sitter tilvenstre for han/hun som deler ut kortene.

Bluff:

Å by hardt på en dårlig hånd

Board:

Kortene som ligger synlig på bordet i spill som Texas hold’em

Boat:

Et annet utrykk for fullt hus

Bottom pair:

Å ha par med det laveste kortet på bordet.

Bring in:

Å starte budrunden

Broadway:

Ha straight med ess på topp

Bullets:

Par i ess på hånd

Bump:

Å høyne

Button:

En brikke som symboliserer hvem som deler ut kortene

Buy in:

Hva det koster for å bli med i spillet

Call:

Å «matche» et bud som er gitt

Calling Station:

En spiller som veldig ofte syner, men sjeldent høyner.

Chameleon:

Spiller som varier spillet sitt mellom å være løs og vill, til å være tight og aggresiv.

Case:

Å syne selv om man ikke har fått en hånd enda.

Check:

Kalt å jekke på norsk. Som betyr at man ikke byr, men sender initativet videre

Check raise:

At man først checker, for så å høyne når noen byr bak deg.

Cold call:

Å syne en raise og en re-raise.

Computer hand:

Q 7 på hånd.

Connectors:

To kort på hånd som ligger etter hverandre. Eks. 7 8.

Counterfeit:

Et kort som ikke hjelper din hånd, men sannsynligvis hjelper din motstander.

Cowboys:

To konger på hånd.

Crying call:

Når noen syner selv om de mest sannsynlig har tapt.

Dead man’s hand:

Par i ess og par i åtte. Wild Bill hickok ble myrdet mens han satt med denne hånden.

Dolly Parton:

9 5 på hånd.

Donkey:

En dårlig spiller.

Doyle Brunson:

10 2 på hånd. Doyle Brunson vant WSOP med denne hånden to år på rad.

Drawing hand:

En hånd som mangler et kort. F.eks 6789, og mangler 5 eller 10 for å få straight.

Deuces:

Par i 2 på hånd.

Eyes of Texas:

Par i ess på hånd.

Family pot:

En pot hvor alle spillerne caller, men ingen høyner potten.

Fast:

Agressiv

Fish:

Dårlig spiller

Flop:

De tre første kortene som alle spillerne bruker for å få kombinasjoner i Texas hold’em.

Flush:

Ha fem kort i samme sort. Fold: Å kaste seg

Four of a kind:

Kalt fire like på norsk. Ha fire kort med samme tall. Eks. fire konger.

Full house:

Fullt hus. Ha et par og tre like. Eks.: 77 888.

Gay Waiter:

Q 3 på hånd.

Gunshot/gutshot:

Å prøve å få straight når man mangler et kort i «hullet».

Hammer:

7 2 i ulik sort på hånd.

Head to head:

Et spill med bare to spillere.

Heinz:

5 7 på hånd.

Hooks:

Par i knekt på hånd.

Jackson five:

j 5 på hånd.

Kicker:

Det høyeste kortet på hånd som ikke er en del av en kombinasjon (par, tress, etc…). Hvis det ene kortet gir deg en kombinasjon vil det andre kortet være din kicker. F.eks. hvis to spillere har par i ess og den ene har 10 som side-kort og den andre har Q, vil spilleren med Q vinne fordi han/hun har høyere kicker.

Kojack:

A J på hånd.

Ladies:

Par i damer på hånd.

Lay down:

Å kaste seg.

Limp in:

Å bare syne blinden uten å høyne.

Loose:

En spiller som spiller på flere hender enn vanlig, og syner mer enn vanlig. Kalles løs spiller på norsk.

Lumber yard:

K 8 på hånd.

Make a hand:

Når man f.eks. har 5678 og mangler 4 eller 9 for å få straight, og får den.

Maniac:

En veldig løs og agressiv spiller. Byr mye, og kaster seg sjeldent.

Montana Banana:

9 2 på hånd.

Motown:

j 5 på hånd.

Muck:

Haugen av kastede kort som ligger foran dealeren. Brukes også når en spiller blir automatisk foldetmed dårligere hånd.

Mullets:

Par i 7 på hånd.

Nut flush:

Høyeste mulig flush.

Nuts, the:

Den best mulige hånden en kan ha i forhold til kortene som ligger på bordet.

Nut straight:

Høyeste mulig straight.

Odds:

Sannsynligheten for treffe kortene man trenger for å få en bestemt hånd.

Off suit:

Kort som ikke er i samme sort.

On tilt:

By vilt, skjer ofte etter badbeats.

Open:

Å by det første budet.

Open-ended straight:

Hvis man mangler et kort for å få straight i begge ender. F.eks. hvis man har 3456 og mangler enten 2 eller 7 for å få straight.

Outs:

Alle kort som forbedrer hånden din. Hvis du for eksempel har hånden A J i spar og floppen er 10s 9s 8k har du 10 outs for å få flush, og fire damer og fire syvere for å få straight. Til sammen har du 16 outs fordi den ene damen og syveren er i spar.

Overcard:

Å ha et kort på hånd som er høyere enn alle kortene på bordet.

Overpair:

Å ha et par på hånd som er høyere enn kortene som ligger på floppen. F.eks. ha K K på hånd og floppen er : 9 8 4.

Over the gun:

Spilleren som sitter rett foran small-blind.

Over the top:

Å raise et stort bud.

Paint:

Billedkort.

Pocket par:

Par på hånd.

Pot-commited:

At du er indirekte tvunget til å følge et bud, fordi du allerede har lagt mye chips i potten.

Pot odds:

Hvor stort bud en bør følge i forhold til hvor stor sjansen er for å få hånden man vil ha.

Preflop:

Runden før det har kommet flop i Texas Holdem.

Prom note:

9 6 i samme sort på hånd.

Put:

Å gjette hvilke hånd din motstander har.

Quads:

Fire like.

Rag:

Dårlig kort som ikke har noen innvirkning på spillet.

Rainbow:

En flop som innholder tre kort av ulik sort.

Raise:

Å høyne budet til en motspiller.

Rake:

Antall prosenter «huset» som arrangerer spillet tar.

Read:

Å lese hvilke hånd motstanderen(e) har ved hjelp av hans/hennes handlinger og oppførsel.

Reraise:

Å høyne et bud som er høynet.

Represent:

Å handle som en har en bestemt hånd.

Ring game:

Standard pokerspill. F.eks. cashgame. Ikke turneringer.

River:

Det siste kortet som kommer på bordet.

Rock:

En tight og agressiv spiller som spiller få hender.

Royal straight flush:

Den beste kombinasjonen i poker: A K Q J 10 i samme sort.

Sailboats:

Par i fire på hånd.

Sandbag/slowplay:

Å spille en veldig sterk hånd passivt, for å fremstille den som dårlig.

Scare card:

Når et kort kommer på turn eller river som kan gjøre at en motstander får monsterhånd.

Semi–bluff:

Samme som bløff, bare at man har sjanse for å vinne hvis noen caller. Eks. kan være at man sitter på et «drag».

Set:

Tre like.

Short stack:

En spiller i en turnering som har lite chips.

Side pot:

Hvis mer enn to spillere går all-in og en av spillerne har mindre chips enn to andre, vil alle chips over hvor mye han har gått all-in med, utgjøre en sidepot.

Sigfried and Roy:

Par i damer på hånd.

Small-blind:

Spilleren som sitter en plass til venstre for dealer. Denne spilleren er tvunget til å legge et forutbestemt antall chips (halvparten av big-blinden) før kortene deles ut. Denne posisjonen forskyves et hakk til venstre etter hver runde. Snowmen: Par i åtte på hånd.

Splash the pot:

Å kaste dine chips inn i potten før noen har rukket å telle hvor mye den innholder.

Straight:

Ha fem kort etter hverandre. For eksempel 7 8 9 10 J.

Suited:

To kort av samme sort på hånd.

Suited connecters:

To kort av samme sort i stigende rekkefølge på hånd. F.eks. 6 7 i spar.

Tapioca:

Være tom for chips.

Tell:

Tegn/signaler en fanger opp hos motspillerne som gjør det enklere å avsløre hvor godt han/hun sitter.

Tight:

En spiller som spiller få hender og kaster seg ofte.

Top par:

Å ha par med det høyeste kortet på bordet.

Trips:

Tre like.

Turn:

Det fjerde kortet som kommer på bordet i Texas hold’em.

Under the gun:

Første spiller til å «snakke» hver runde.

Walking sticks:

Par i 7 på hånd.

W.S.O.P.:

World Series of Poker.